Lietošanas noteikumi

Šo vietni pārvalda Burusports.lv un tā meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi (kopā “mēs” vai “Burusports.lv”).

Piekļūstot vai izmantojot Burusports.lv vietni vai pakalpojumus vai to mobilās versijas (kopā “Vietne”), jūs apliecināt, ka esat izlasījis, saprotat un piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus (“Lietošanas noteikumi” vai “Līgums”) un jebkurus citus piemērojamos tiesību aktus neatkarīgi no tā, vai esat reģistrēts Burusports.lv biedrs. Burusports.lv var mainīt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, stājoties spēkā pēc to ievietošanas Vietnē. Jūs piekrītat regulāri pārskatīt šos Lietošanas noteikumus, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām. Turpinot izmantot vietni, tiks uzskatīts, ka piekrītat pārskatītajiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo vietni.

Šos lietošanas noteikumus atvērt citā pārlūkprogrammas logā, lai tos varētu izdrukāt.

Īpašumtiesības un ekspluatācija

Burusports.lv pārvalda SIA “Divi S” (“Divi S” vai “mēs”). Mūsu juridiskā adrese ir Gaujas iela 7, Rīga, LV-1026, Latvija.

Reģistrācija

Lai pasūtītu produktus, izmantojot šo vietni, jums ir iespēja reģistrēties Burusports.lv.

Pretī atļaujot jums izmantot Burusports.lv vietni un gūt labumu no mūsu pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka visa informācija, ko jūs jebkurā laikā sniedzat mums par sevi, būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga, un jūs nodrošināsit šīs informācijas glabāšanu precīza un aktuāla. Ja tiek sniegta nepareiza informācija, Burusports.lv jebkādas līgumsaistības ir nekavējoties anulētas.

 Reģistrācijas nosacījumi

Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jums jālūdz atļauja vecākiem vai aizbildņiem pirms:
– nosūtiet e-pastu uz Burusports.lv vai ievietojiet vietnē komentāru;
– pieprasāt no Burusports.lv e-pastu ar jebkādu informāciju;
– sūtiet Burusports.lv jebkādu informāciju;
– iegādājaties internetā produktus.

Turpinot izmantot šo vietni un kādu no piedāvātajiem pakalpojumiem, jūs apliecināt, ka esat saņēmis savu vecāku vai likumīgā aizbildņa piekrišanu. LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, ka visiem nepilngadīgajiem ir ieteicams pirms reģistrācijas procesa pabeigšanas apspriest šos noteikumus ar vecākiem.

Autortiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka viss šajā vietnē iekļautais saturs, tostarp, bet ne tikai, vietnes dizains, teksts, grafika, audio klipi, vizuālie klipi, logotipi, pogu ikonas un to izvēle un izkārtojums, paliek Burusports īpašumā. lv vai tā satura piegādātājiem. Jums ir atļauts izmantot šo materiālu tikai saskaņā ar attiecīgā tiesību īpašnieka nepārprotamu atļauju. Ievērojot iepriekš minēto, lapu galvenes, pielāgotā grafika un pogu ikonas ir (ja nav norādīts citādi) pakalpojuma zīmes, preču zīmes un/vai Burusports.lv vizuālais tēls.


Preču zīmes

Jūs atzīstat un piekrītat, ka šajā vietnē iekļautās preču zīmes vienmēr paliks Burusports.lv vai jebkādu trešo pušu licencētu Burusports.lv izmantošanu (attiecīgā gadījumā). Jūs arī apņematies neizmantot šādas preču zīmes bez Burusports.lv vai Trešās puses preču zīmju iepriekšējas rakstiskas piekrišanas bez Burusports.lv vai tādu trešo pušu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, kurām pieder piemērojamā preču zīme. Burusports.lv logotips ir oficiāla Burusports.lv preču zīme, un tas ir plaši reģistrēts visā pasaulē.

Lietotāju nodrošināts saturs

Ja jūs uz šo vietni sūtāt paziņojumus vai materiālus pa elektronisko pastu vai citādi saistībā ar komentāriem, jautājumiem, ieteikumiem vai tamlīdzīgi, visi šādi paziņojumi ir un tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepiederošiem. Tādējādi jūs atsakāties no jebkādām pretenzijām, ka šāda materiāla izmantošana pārkāpj jebkuras jūsu tiesības, tostarp bez ierobežojumiem morālās tiesības, īpašumtiesības vai citas tiesības, ieskaitot tiesības apstiprināt veidu, kādā Burusports.lv izmanto šādu materiālu.

Jebkurš materiāls, kas iesniegts šajā tīmekļa vietnē, var tikt pielāgots, pārraidīts, mainīts, kopēts, atklāts, licencēts, izpildīts, ievietots, publicēts, pārdots, pārsūtīts vai izmantots bez atlīdzības Burusports.lv jebkur pasaulē, jebkurā medijā, mūžībā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis noteikums neattiecas uz jūsu iesniegtajiem personas datiem, kuri tiks apstrādāti saskaņā ar Burusports.lv “Privātuma politikas” noteikumiem, kas ir daļa no šiem Noteikumiem.

Lietošanas noteikumu grozīšana

Burusports.lv patur tiesības jebkurā laikā papildināt, grozīt, mainīt vai noņemt jebkuru šo Noteikumu un nosacījumu daļu. Kad Noteikumos tiks veiktas būtiskas izmaiņas, Burusports.lv tīmekļa vietnes mājas lapā tiks publicēts paziņojums, informējot lietotājus, ka šādas izmaiņas ir veiktas. Turpinot izmantot šo vietni pēc šāda paziņojuma publicēšanas, jūs apliecināt, ka piekrītat šīm izmaiņām. Burusports.lv var īslaicīgi vai pastāvīgi, jebkurā laikā, bez brīdinājuma un bez atbildības pievienot, mainīt, pārtraukt, noņemt vai apturēt jebkādu citu šajā vietnē redzamo saturu, tostarp vietnē aprakstīto vai attēloto produktu un pakalpojumu īpašības un specifikācijas.

Privātums

Burusports.lv ārkārtīgi nopietni izturas pret klientu privātumu. Mūsu konfidencialitātes politikā ir sniegta informācija par to, kāda veida informāciju mēs varam apkopot no jums, un informācija par to, kā mēs varam izmantot šo informāciju. Jums tiek lūgts iepazīties ar mūsu Privātuma Politiku, kas ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem un nosaka veidu, kādā Burusports.lv apstrādā jūsu personas datus.

Vietnes lietošana

Jūs piekrītat, ka izmantosiet mūsu vietni tikai tādā veidā, kas atbilst Noteikumiem un nosacījumiem un atbilst piemērojamajiem likumiem un noteikumiem. Jo īpaši jūs piekrītat, ka neizmantosit šo vietni, lai augšupielādētu vai nosūtītu materiālus, kas satur programmatūras vīrusus vai citus kodus, failus vai programmas, kas paredzētas, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkuras datora programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma vai jebkura cita veidā, kas traucētu šai vietnei. Jūs atzīstat, ka šī vietne un visas preces, kuras iegūstat no mūsu vietnes, ir paredzētas tikai jūsu personiskai lietošanai un tās nedrīkst izmantot nekādiem komerciāliem mērķiem vai komerciāli izplatīt bez mūsu atļaujas.

Produktu pasūtījumi

Visi pasūtījumi, kas veikti caur Vietni, tiek pakļauti Burusports.lv pieņemšanai. Tas nozīmē, ka Burusports.lv var atteikties pieņemt vai atcelt jebkuru pasūtījumu, neatkarīgi no tā, vai pasūtījums ir apstiprināts, jebkura iemesla dēļ vai bez tā, un bez atbildības pret jums vai kādu citu. Ja no jūsu kredītkartes jau ir iekasēta maksa par pasūtījumu, kas vēlāk tiek atcelts, Burusports.lv izsniegs jums naudas atmaksu.

Starptautiskie produktu pasūtījumi

Burusports.lv neuzņemas atbildību par papildu maksājumiem, ko iekasē saņēmējvalsts valdība. Veicot pasūtījumu mūsu vietnē, klients atzīst, ka saņēmējs uzņemas atbildību par jebkādām maksām, ko piemēro viņu valdība (ieskaitot, bet ne tikai, nodokļus, nodevas, turēšanas nodevas).

Burusports.lv nekontrolē šīs maksas un nevar paredzēt, kādas tās varētu būt. Muitas politika dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga un var mainīties. Burusports.lv ieteiktu katram klientam pirms jebkura pasūtījuma veikšanas sazināties ar vietējo muitas iestādi, lai iegūtu papildu informāciju.

Turklāt Burusports.lv arī nebūs atbildīgs par jebkādām turpmākām izmaksām, kas radušās, klientiem atsakoties maksāt piemērojamos muitas maksājumus, un attiecīgi iekasēs maksu par Burusports.lv, kas radušās saņēmēja atteikuma dēļ samaksāt piemērojamo muitas iekasētā maksa.

Atgriešana

Visas Burusports.lv piedāvātās preces ir no oficiāliem avotiem, un uz tām attiecas parastā ražotāja garantija.

Atgriešanas gadījumā precēm jābūt oriģinālajā komplektācijā, ieskaitot jebkuru iepakojumu. Visas preces tiek pārbaudīts pie saņemšanas. Par precēm un to iepakojumu Jūs esat atbildīgs līdz brīdim, kad tās tiek pieņemtas mūsu noliktavā. Ja preces tiek atgrieztas ar piegādi, lūdzam pārliecināties par iepakojuma stāvokli, lai novērstu iepakojuma un/vai preces bojājumus piegādes laikā.

Ja ražotājs apstiprina garantijas gadījumu, mēs atmaksāsim atgriezto preču naudas vērtību, par kādu prece tika iegādāta. Naudas atgriešana tiek veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Burusports.lv nepiedāvā preču atgriešanu bez maksas.

Burusports.lv patur tiesības atteikt atgriešanas pieteikumu, ja tiek uzskatīts, ka atgrieztās preces ir bojātas lietotāja nepareizas izmantošanas dēļ. Tas neietekmē Jūsu likumā noteiktās tiesības. Ja kādu iemeslu dēļ patērētājs pārtrauc līgumu, pilna atmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

Ja patērētājs kāda iemesla dēļ atceļ līgumu, pilna naudas atmaksa tiks veikta 14 dienu laikā pēc iesnieguma nosūtšanas uz e-pastu info@burusports.lv.

Ja ir kādas problēmas ar saņemto pasūtījumu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info(at)burusports.lv vai tālruni +371 67367242. Lūdzam adresēt atpakaļ sūtījumus uz adresi: Divi S, Gaujas iela 7, Rīga, LV-1026, Latvija.

Pilna informācija par Garantiju un atgriešanu šeit.

Darbību publicēšana

Burusports.lv ļauj jums publicēt par darbībām, ko veicat vietnē Burusports.lv, Facebook, Instagaram un citās sociālajās platformās. Burusports.lv nekontrolē, kāda informācija tiek izplatīta iesaistītajās sociālajās platformās. Jūs piekrītat atļaut Burusports.lv pārbaudīt jūsu Burusports.lv sīkfailus, kad apmeklējat iesaistītās sociālās platformas, un atļaujat Burusports.lv saņemt informāciju par šo sociālo platformu izmantošanu. Šo publicēšanas funkciju varat deaktivizēt savā profila lapā.

Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt nekaitīgu Burusports.lv, tā amatpersonas, direktorus, darbiniekus, aģentus, licences devējus un piegādātājus no un pret visām prasībām, zaudējumiem, saistībām, izdevumiem, zaudējumiem un izmaksām, ieskaitot, bet ne tikai, advokātu honorārus, kas rodas vai ir jebkādā veidā saistīts ar jūsu lietotāju radīto saturu, jūsu satura izmantošanu, jūsu vietnes izmantošanu, jūsu rīcību saistībā ar vietni vai citiem vietnes lietotājiem, vai jebkādu šo lietošanas noteikumu, jebkura likuma vai likuma pārkāpumu jebkuras trešās personas tiesības.

Pieejamība

Burusports.lv centīsies nodrošināt, lai šī vietne vienmēr būtu pilnībā funkcionējoša. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka vietne būs bez kļūdām. Jo īpaši piekļuve šai vietnei var tikt pārtraukta vai ierobežota, lai varētu veikt ārkārtas vai regulāru remontu vai apkopi vai ieviest jaunas iekārtas vai pakalpojumus.

Turklāt, izmantojot šo vietni un jebkuru apakšvietni, jūs atzīstat un piekrītat, ka internets izmanto elementus un paļaujas uz pakalpojumiem, ieguldījumu un iespējām, kas nav Burusports.lv kontrolē un vai Burusports.lv ir pilnībā vai daļēji novērsts vai ja kavējas izpildīt kādu no savām saistībām, sniedzot konkrētu pakalpojumu, šāda situācija būs “nepārvaramas varas apstākļi”, un Burusports.lv tiks attaisnota par izpildi tik ilgi, kamēr šāda situācija turpināsies.

Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē jēdziens “nepārvaramas varas apstākļi” ietver visus iemeslus, kas ietekmē Burusports.lv saistību izpildi, kas izriet no darbībām, notikumiem, bezdarbības vai nelaimes gadījumiem vai nav attiecināmas uz Burusports saprātīgu kontroli. .lv un jo īpaši, bet ne tikai kā ierobežojums, ietver streikus, bloķēšanu, citas rūpnieciskas darbības, faktiskas vai apdraudētas teroristu darbības, pilsoņu kņadas, nemierus, pūļa nekārtības, iebrukumu, karu, draudus vai gatavošanos karam, uguni , tehniski vai strāvas padeves traucējumi, programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju, vai citi tīkla traucējumi, pārtraukumi vai darbības traucējumi, sprādzieni, vētra, plūdi, zemestrīce, iegrimšana, strukturāli bojājumi, epidēmija vai cita dabas vai fiziska katastrofa, jebkuri tiesību akti, noteikumi, noteikumi vai valdības, tiesas vai jebkuras kompetentas iestādes lēmums.

Burusports.lv patur tiesības jebkurā laikā ierobežot, apturēt vai pārtraukt šīs vietnes vai jebkura mūsu pakalpojuma izmantošanu, ja mēs pēc saviem ieskatiem uzskatām, ka esat pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus.

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un paturēt Burusports.lv, visus to asociētos uzņēmumus, to direktorus, darbiniekus, informācijas sniedzējus, licences devējus un licenciātus, amatpersonas un partnerus (kopā “Atlīdzinātās puses”), nekaitīgi pret visiem un pret visiem atbildība un izmaksas (ieskaitot, bet ne tikai, juridiskās nodevas un izmaksas), kas radušās Atlīdzinātajām Pusēm saistībā ar jebkuru prasību, kas rodas, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus. Jūs sadarbosieties, cik vien iespējams, Burusports.lv, cik vien tas ir saprātīgi, aizstāvot jebkuru prasību. Burusports.lv patur tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā jautājumā, un jūs nekādā gadījumā neatrisināsit nevienu jautājumu bez Burusports.lv rakstiskas piekrišanas.

Vietnes Burusports.lv saturs ir pieejams latviešu un angļu valodā ar izņēmumiem preču nosaukumos un aprakstos. Pēc jūsu pieprasījuma uz e-pastu info@burusports.lv varam nosūtīt latviešu valodā tulkotus preču tulkojumus un / vai to aprakstus.

Izmaiņas

Mēs varam jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šo vietni un mūsu pakalpojumus.

Sūdzības un komentāri

Ja jums ir sūdzības vai komentāri par mūsu vietni vai kādu no jums piegādātajiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar Burusports.lv, nosūtot e-pastu uz info (at) burusports.lv. Lūdzam sniegt mums 3-5 darba dienas, lai mēs varētu atbildēt uz vietnes komentāriem un e-pasta ziņojumiem.

Dažādi

Noteikumi un nosacījumi kopā ar mūsu BUJ sadaļu un Privātuma Politiku satur pilnīgu un pilnīgu sapratni starp Burusports.lv un jums. Neviens mutisks vai rakstisks padoms vai informācija, ko esat ieguvis, izmantojot tīmekļa vietni vai no tās, vai sarunās ar mūsu darbiniekiem, neatšķiras no šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Noteikumi un nosacījumi kopā ar mūsu sadaļu BUJ un Privātuma Politiku, un visi līgumi, kas noslēgti saskaņā ar tiem, nodrošina Burusports.lv pēcteču un pārņēmēju labā.

Jaunumu abonēšana e-pastā

Situācijās, kad Burusports.lv dod jums iespēju abonēt savu e-pasta pakalpojumu, kas jūs atjauninās ar jaunumiem vai informāciju, kas, jūsuprāt, jūs interesē, uz šī e-pasta pakalpojumā saņemtā satura izmantošanu attieksies šie noteikumi un nosacījumi.

Vietnes izmantošanas ierobežojumi

Jūs varat izmantot Saturu tikai savām nekomerciālajām vajadzībām, lai piedalītos Vietnē vai pasūtītu vai iegādātos produktus no Burusports.lv. Jebkura cita veida izmantošana ir aizliegta, ja vien Burusports.lv nav rakstiski piekritis. Jūs piekrītat nemainīt un nedzēst nevienu paziņojumu par īpašumtiesībām no materiāliem, kas lejupielādēti vai izdrukāti no vietnes. Jūs piekrītat nemainīt, kopēt, netulkot, pārraidīt, izpildīt, demonstrēt, izplatīt, ierāmēt, reproducēt, pārpublicēt, lejupielādēt, parādīt, ievietot, pārsūtīt vai pārdot jebkādu intelektuālo īpašumu vai saturu, kas parādās vietnē, tostarp lietotāja radītu saturu, bez iepriekšēja Burusports.lv rakstiska piekrišana, ja vien tas nav jūsu paša Lietotāja ģenerēts Saturs, kuru jūs likumīgi ievietojat Vietnē. Jūs piekrītat neizmantot nekādas datu ieguves, robotu, skrāpēšanas vai līdzīgas datu vākšanas metodes. Nekas šajos lietošanas noteikumos nav jāinterpretē kā intelektuālā īpašuma tiesību licences piešķiršana jums.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, neviens no Burusports.lv, kā arī neviens no viņu attiecīgajiem direktoriem, darbiniekiem, saistītajiem uzņēmumiem vai citiem pārstāvjiem nebūs atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar lietošanu vai nespēju to izmantot, materiālus un/vai iekārtas vai pakalpojumus, kas tiek piedāvāti, izmantojot šo vietni, tostarp, bet ne tikai, netiešus vai izrietošus zaudējumus vai bojājumus, datu, ienākumu, peļņas vai iespēju zudumu, īpašuma zaudējumu vai bojājumus un trešo personu prasības, pat ja Burusports.lv ir informēts par šādu zaudējumu vai bojājumu iespējamību vai šādi zaudējumi vai bojājumi bija pamatoti paredzami. Ja šī klauzula nav pilnībā vai daļēji izpildāma kādā jurisdikcijā atbilstošu likumu dēļ, tad Burusports.lv nekādā gadījumā neuzņemas pilnu atbildību pret jums par visiem zaudējumiem, zaudējumiem un prasībām (neatkarīgi no līguma, delikta (ieskaitot, bet ne tikai) (nolaidības dēļ) vai citādi) pārsniedz summu, ko esat samaksājis par piekļuvi šai vietnei, ja tāda ir.

Garantijas atruna

Burusports.lv nav atbildīgs par jebkādu Lietotāja ģenerētu saturu vai citu Saturu, kas ievietots Vietnē, vai par jebkādu aizvainojošu, nelikumīgu vai nepieņemamu saturu, ar kuru jūs varat saskarties Vietnē vai caur to. Tīmekļa vietne, lietotāju radītais saturs, saturs un materiāli un produkti šajā vietnē tiek sniegti “TĀDA KĀDA IR” un bez jebkāda veida garantijām. Pilnībā, ko atļauj likums, Burusports.lv atsakās no visām tiešajām vai netiešajām garantijām, ieskaitot, bet ne tikai, netiešās īpašumtiesību garantijas, pārdodamību, piemērotību noteiktam mērķim un nepārkāpšanu. Burusports.lv nevar garantēt un nesola nekādus konkrētus rezultātus, izmantojot Vietni. Burusports.lv neapgalvo un negarantē, ka vietne būs nepārtraukta vai bez kļūdām, ka tiks novērsti visi defekti vai ka šī vietne vai serveris, kas padara vietni pieejamu, nav vīrusu vai cita kaitīga. Pilnībā, ko atļauj likums, Burusports.lv nesniedz nekādas garantijas vai apgalvojumus par materiālu vai Satura izmantošanu Vietnē, ņemot vērā to pareizību, precizitāti, atbilstību, lietderību, uzticamību vai citādi. Jūs saprotat un piekrītat, ka lejupielādējat vai citādi iegūstat Saturu (ieskaitot jebkuru mobilo sakaru klientu) uz savu risku, un ka esat pilnībā atbildīgs par jūsu izmantošanu un jebkādiem bojājumiem jūsu mobilajā ierīcē vai datorsistēmā, datu zudumu vai citu kaitējumu jebkāda veida, kas var izraisīt. Burusports.lv patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt jebkuru un visu Saturu un citus vienumus, kas tiek izmantoti vai ietverti Vietnē. Dažas valstis neatļauj garantiju ierobežojumus vai izņēmumus, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi var neattiekties uz jums.

Izbeigšana

Burusports.lv patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt jūsu konta darbību, dzēst jūsu profilu un visu jūsu lietotāju radīto saturu, kā arī bez jebkāda iemesla, bez brīdinājuma un bez atbildības ierobežot visas vietnes vai tās daļas izmantošanu jums vai kādam citam. Burusports.lv arī patur tiesības bloķēt lietotājiem noteiktas IP adreses un liegt piekļuvi Vietnei. Jūs varat pārtraukt savu kontu jebkurā laikā, nosūtot pieprasījumu uz e -pastu info(at)burusports.lv. Jūs saprotat un piekrītat, ka daļa no jūsu lietotāju radīta satura, piemēram, tas, kas tiek rādīts ārpus jūsu profila, darbību plūsmās, citās vietnes daļās vai citās sociālajās platformās (piemēram, Facebook un Twitter), var turpināt parādīties vietnē vai citās sociālajās platformās pat pēc tam, kad jūsu lietotāja radītais saturs ir noņemts vai pārtraukts. Šie lietošanas noteikumi paliek spēkā arī pēc jūsu konta darbības pārtraukšanas. Lietošanas noteikumi, kas attiecas uz intelektuālo īpašumu, zaudējumu atlīdzināšana, lietotāju mijiedarbības atruna, garantijas atruna, atbildības ierobežojumi, dažādi, nodalāmība un nosacījumi, kas pēc savas būtības var izdzīvot pēc izbeigšanas, ir spēkā arī pēc izbeigšanas.

Nepārvaramas varas apstākļi

Burusports.lv neuzņemas atbildību par saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies Dabas darbību rezultātā (ieskaitot ugunsgrēku, plūdus un zemestrīci).