Atgriešana Burusports veikalā Gaujas ielā 7, Rīga.

Interneta veikalā izveidotos pasūtījumus bez maksas iespējams atgriezt mūsu veikalā. Mēs priecāsimies Jums piedāvāt atbilstošāku modeli vai izmēru.

Sūtījumu atgriešana ar Omniva pakomātu vai kurjera starpniecību

Pirms pasūtījumu atgriešanas ar kurjera vai pakomāta palīdzību lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +371 67367242 vai rakstot uz e-pastu: info@burusports.lv.

Ievēro: Burusports nenosedz izdevumus, kas saistīti ar pasūtījuma atgriešanu.

Ražotāja garantija

Ja vēlaties atgriezt iegādāto preci saistībā ar tās defektiem, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu info@burusports.lv.

Visas Burusports.lv piedāvātās preces ir no oficiāliem avotiem, un uz tām attiecas parastā ražotāja garantija. Kā arī atsevišķām precēm ir ražotāja nodrošināta garantija, kas var būt garāka par šo periodu. Vairāk informācija par ražotāju piedāvātajām garantijām atrodama to mājaslapās.

Dāvanu kartes

Burusports veikalā vai Burusports.lv interneta veikalā iegādātās dāvanu kartes nav iespējams apmainīt pret naudu.

Atgriešanas gadījumā precēm jābūt oriģinālajā komplektācijā, ieskaitot jebkuru iepakojumu. Visas preces tiek pārbaudīts pie saņemšanas. Par precēm un to iepakojumu Jūs esat atbildīgs līdz brīdim, kad tās tiek pieņemtas mūsu noliktavā. Ja preces tiek atgrieztas ar piegādi, lūdzam pārliecināties par iepakojuma stāvokli, lai novērstu iepakojuma un/vai preces bojājumus piegādes laikā.

Ja ražotājs apstiprina garantijas gadījumu, mēs atmaksāsim atgriezto preču naudas vērtību, par kādu prece tika iegādāta. Naudas atgriešana tiek veikta 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

Burusports.lv patur tiesības atteikt atgriešanas pieteikumu, ja tiek uzskatīts, ka atgrieztās preces ir bojātas lietotāja nepareizas izmantošanas dēļ. Tas neietekmē Jūsu likumā noteiktās tiesības. Ja kādu iemeslu dēļ patērētājs pārtrauc līgumu, pilna atmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

Ja pasūtītās preces ir piegādātas ar defektiem vai kā citādi bojātas, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info(at)burusports.lv vai tālruni +371 67367242. Lūdzam adresēt sūtījumus uz adresi: Divi S, SIA, Gaujas iela 7, Rīga, LV-1026, Latvija.

 1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas solījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
 2. Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.
 3. Garantijas tiesību izmantošanas ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādātos preci ir iesniedzams Pārdevējam.
 4. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.
 5. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@burusports.lv. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemot lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.
 6. Pēc LR likumdošanas noteikumiem par Distances līgumu punkta Nr. 5.1., ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.
 7. Patērētāja pienākums ir bez kavēšanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.
 8. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņemt 14 (četrpadsmit) dienu laikā norādītā bankas kontā, no rakstveida atteikuma saņemšanas.
 9. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis Pārdevējam vai Pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kam Pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
 10. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.
 11. Vispārējie noteikumi par patērētāja tiesībām un pienākumiem: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309